Pax et bonum.

 

BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN
(Bedjes flera gånger dagligen vi uppmanar er att också bedja den)

Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.

Är detta ett tecken på Fátima´s Tredje Hemlighet?
Den Tredje Hemligheten.     Life Site News. 

Församlingshjälp i pandemitider!

Vi närmar oss slutet av Maj månad och Påven uppmanar var och en att be rosenkransen.

Påven har i ett brev publicerat den 25 april uppmanat var och en att be rosenkransen under maj månad. Han skriver bl a:

”Månaden maj närmar sig.
Under den ger Guds folk med särskild intensitet uttryck åt sin kärlek till den saliga jungfrun Maria och sin vördnad för henne.
Därför vill jag uppmana var och en att återupptäcka värdet i att be rosenkransen hemma under maj månad.
Jag meddelar här också två böner till jungfru Maria som man kan be i slutet av rosenkransen.
Jag kommer själv att be dem under maj månad i andlig gemenskap med er alla.”

Påvens brev och de två bönerna till jungfru Maria finns för nedladdning här

Senaste nytt från Fátima.

Glädjande nyheter!

Från och med i imorgon Lördag den 30: Maj så öppnar Fátima åter upp igen efter lång tids nedstängning.
Enligt ett video meddelande från Fader Carlos Cabecinhas rektor för helgedomen,
så har besluts från den portugisiska biskopkonferensen givit Fátima tillstånd att öppna upp igen.
Men en hel del av Mässfirandet kommer fortsatt firas i Basilikan vilka även kommer sändas som tidigare via Sociala medier.
Med undantag för mässan 11:00 och mässan 15:00 på helgerna samt söndagarna lokal tid,
då dessa kommer firas som tidigare utomhus i det öppna området mellan den gamla och den nya basilikan.
Även Rosenkransen kommer att återupptas från uppenbarlse kapellet (Capelinha das Aparições) på sina vanliga tider.
Även dessa kommer fortsatt sändas över Sociala medier.
Men startar först på Måndag den 1 Juni.

Restriktioner kommer som tidigare att gälla.
Alla besökare uppmanas till social distans, god hygien samt att alltid bära anskitsmask i stängda utrymmen.
Detta för att följa den Portugisiska folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Videon från Fader Carlos Cabecinhas finner du här nedan och med Engelsk text.

All verksamhet upphörde den 13:e Mars och mässfirandet skedde bakom stängda dörrar till följd av rådande omständigheterna.
Detta efter ett beslut från den portugisiska biskopkonferensen.

Live sändningar från Rosenkransen samt Mässa sänds online från Basilikan via youtube.
Rosenkransen 19:30 samt 22:30 & Mässa 12:00 samt 20:15
Men Sapo Portugal sänder vissa mässor live på sin Fátima kanal som du finner här!

Vi kommer följa utvecklingen och rapportera vidare.
Undertiden tag din rosenkrans i handen och bed tillsammans med oss och hela världen om det eviga livet och för alla som drabbats av viruset (Covid-19), de döda och svårast utsatta.
Var hälsad Maria!

 

Varje dag 19:30 direktsänds Rosenkransen ifrån Basilikan i Fátima på nedan youtube kanal.
Bed med oss och hela världen för alla som drabbats av Coronaviruset och för alla dom avlidna i följd av denna fruktansvärda Pandemi.

MÄSSOR FRÅN VÅRT STIFT PÅ SVENSKA:

ORIENTALISK-KATOLSKA MÄSSOR FRÅN VÅRT STIFT:

  • Från Jungfru Maria kyrka i Södertälje sänds kaldèisk liturgi live via Facebook.
  • Från syrianska katolska kyrkan i Tensta sänds mässor live via Facebook.
  • Från kaldéiska missionen i Göteborg sänds kaldéisk liturgi live via Facebook.
  • Från den helige Marouns kyrka i Sätra sänds maronitisk liturgi live via Facebook.

Mässor från Vatikanen samt övriga världen på olika språk hittar du här!

EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION

O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.

Påven har i samband med spridningen av COVID-19 även satt samman följande Bön.

Vi vill med detta uppmana alla till försiktighet och bön nu under denna svåra tid som drabbat oss alla världen över.
Ta hand om varandra och tänk på din medmänniska,
Håll ett behörigt avstånd och följ Folkhälsomyndighetens och din kommuns riktlinjer.

Information om corona på olika språk

Det är mycket viktigt att informationen om coronaviruset når så många människor som möjligt i vårt land.
Eftersom inte alla kan svenska har myndigheter och frivilliga översatt informationen till olika språk.

Hjälp oss gärna att sprida information om coronaviruset till de grupper som kan behöva få den på sitt modersmål. 
På följande sidor finns material:

Krisinformation.se: information på 25 olika språk

1177 Vårdguiden:   pdf-filer på 17 olika språk

Siten ”#tellcorona”: filmer på 14 olika språk.

Folkhälsomyndigheten.se: information på 25 olika språk

 

Här finner du Påvens böneintentioner för 2020
Här finner du vår Kardinal Biskop Anders brev om Maria-uppenbarelserna i Fátima.
Här finner du Stiftets information om Coronaviruset.
Här finner du texten av Påven Fransiskus bön till Jungfru Maria för vårt beskydd från Coronaviruset.
Här finner du vår hjälp till dig hur du skall hålla dina händer rena, Klicka här och printa ut bilden! 

Mvh Elza & Mikael Eriksson
Vår hemma församling är S:t Paulus av Korset i Angered.

Själavård per telefon
Den som behöver själavård men måste vara hemma p g a corona är välkommen att kontakta en själasörjare per telefon:

F Witold Grzegorz Mlotkowski OFM
själavård på svenska och polska

Mobil: 076 – 199 98 66

F Oliver Schnitzler
själavård på tyska och spanska

Mobil: 070-761 11 25

Michelle Mope Andersson
”Andlig vägledare”
själavård på svenska, engelska och ryska

Mobil: 070-96 23 420

Björn Håkonsson
”Diakon och psykolog ”
själavård på svenska, engelska och danska

Mobil: 070 – 33 22 904

Syster Christina Hennig SND
själavård på svenska, tyska och engelska

Mobil: 072 – 55 99 525

F Marcus Künkel
själavård på svenska, tyska, spanska, engelska och franska

Mobil: 070-278 15 12

Mazin Noel
”Diakon och psykiatriker”
själavård på svenska och arabiska

Mobil: 073- 53 53 775

Vill du stödja oss och vår hemsida för fortsatt överlevnad och utveckling?
Vår sida haft en hel del problem med vårt nuvarande webhotell och vi behöver flytta.
Ni kan donera via Paypal på knappen nedan eller via swish (Kontakta oss först).
Kontakta oss via mail klicka här