Fatimas Andra Hemlighet

När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus,
ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott,
genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern.
För att förhindra detta har jag kommit för att be om Vigningen av Ryssland,
till mitt Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunionen den första lördagen i månaden.
Om man tar emot min begäran och uppfyller den, kommer Ryssland att omvändas
och man kommer att åtnjuta fred;

om inte, kommer detta land att sprida sin irrlära i världen, börja krig och förfölja Kyrkan.
De goda kommer att dö martyrdöden,
den Helige Fadern kommer att lida mycket och flera nationer kommer att förstöras.

Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.
Den Helige Fadern ska viga Ryssland åt mig och det ska omvändas,
och världen ska få en tid av frid.’

Vi ber om ett slut på ett tragiskt och kriminellt krig”, sade Kardinal António Marto
under Lördagen och bad om ett omedelbart vapenstillestånd så att Kiev förblir ”en öppen stad”
Kardinal António Marto för stiftet Leiria-Fatima ansluter sig till påven Franciskus i bön för en omedelbar vapenvila och förnyar inbjudan att göra den 2 mars till en dag av böne och fasta för fred i Ukraina.

Varje dag 19:30 direktsänds Rosenkransen ifrån Basilikan i Fátima på nedan youtube kanal.
Bed med oss och hela världen för alla som drabbats av detta fasansfulla krig i Ukraina.
För alla Familjer och Barn som nu flyr sitt älskade Ukraina och för alla som strider för Ukrainas frihet.

Vi vill med detta uppmana alla till fortsatt försiktighet och bön.
Ta hand om varandra och tänk på din medmänniska,
Håll ett behörigt avstånd och följ Folkhälsomyndighetens och din kommuns riktlinjer.

Pandemin är inte över även om restiktionerna har slopats!

Information om corona på olika språk

Det är mycket viktigt att informationen om coronaviruset når så många människor som möjligt i vårt land.
Eftersom inte alla kan svenska har myndigheter och frivilliga översatt informationen till olika språk.

Hjälp oss gärna att sprida information om coronaviruset till de grupper som kan behöva få den på sitt modersmål. 
På följande sidor finns material:

Krisinformation.se: information på 25 olika språk

1177 Vårdguiden:   pdf-filer på 17 olika språk

Siten ”#tellcorona”: filmer på 14 olika språk.

Folkhälsomyndigheten.se: information på 25 olika språk

 

Här finner du Påvens böneintentioner för 2020
Här finner du vår Kardinal Biskop Anders brev om Maria-uppenbarelserna i Fátima.
Här finner du Stiftets information om Coronaviruset.
Här finner du texten av Påven Fransiskus bön till Jungfru Maria för vårt beskydd från Coronaviruset.
Här finner du vår hjälp till dig hur du skall hålla dina händer rena, Klicka här och printa ut bilden! 

Mvh Elza & Mikael Eriksson
Vår hemma församling är S:t Paulus av Korset i Angered.

Själavård per telefon
Den som behöver själavård men måste vara hemma p.g.a. corona är välkommen att kontakta en själasörjare per telefon:

F Witold Grzegorz Mlotkowski OFM
själavård på svenska och polska

Mobil: 076 – 199 98 66

F Oliver Schnitzler
själavård på tyska och spanska

Mobil: 070-761 11 25

Michelle Mope Andersson
”Andlig vägledare”
själavård på svenska, engelska och ryska

Mobil: 070-96 23 420

Björn Håkonsson
”Diakon och psykolog ”
själavård på svenska, engelska och danska

Mobil: 070 – 33 22 904

Syster Christina Hennig SND
själavård på svenska, tyska och engelska

Mobil: 072 – 55 99 525

F Marcus Künkel
själavård på svenska, tyska, spanska, engelska och franska

Mobil: 070-278 15 12

Mazin Noel
”Diakon och psykiatriker”
själavård på svenska och arabiska

Mobil: 073- 53 53 775