Andra uppenbarelsen

Onsdagen den 13 juni 1917
– Devotionen till Marie Obefläckade Hjärta
(den s.k. Första Hemligheten) –
Barnen bad Rosenkransen medan de väntade på uppenbarelsen.
Plötsligt blixtrade det till och Guds Moder stod över den lilla eken.
Lucia frågade då damen vad hon ville av dem.
”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad,
att ni ber Rosenkransen varje dag och att ni lär er att läsa.
Senare ska jag tala om vad jag vill.”

Lucia bad då om att en sjuk person skulle bli botad.
”Om han omvänder sig ska han bli botad under detta år.”
”Jag skulle vilja be Er att ta oss till Himmelen.” Bad Lucia.
”Ja, jag kommer snart att ta med mig Jacinta och Francisco,
men du måste stanna kvar här en längre tid.
Jesus vill använda sig av er för att göra mig känd och älskad.
Han vill utbreda devotionen till mitt Obefläckade Hjärta i världen.
Jag lovar frälsning till dem som omfamnar denna devotion och dessa själar kommer att bli älskade av Gud likt blommor som jag smyckar Hans tron med.”
”Ska jag stanna kvar här ensam?” Frågade Lucia.
”Nej, min dotter. Lider du för detta? Bli inte missmodig.
Jag kommer aldrig att överge dig.
Mitt Obefläckade Hjärta ska vara din tillflykt och vägen som leder dig till Gud.”
Återigen öppnade hon sina händer och gav barnen samma ljus som omslöt henne själv.
I ljuset såg de sig själva inne i Gud. Jacinta och Francisco såg ut att vara upplyfta mot Himmelen och Lucia spridd över jorden.
Framför Guds Moders högra handflata syntes ett hjärta omringat med törnen som såg ut att sticka in i hjärtat. De förstod att det var Marie Obefläckade Hjärta som uppmanade till gottgörelse för mänsklighetens synder och brott.