Den andra uppenbarelsen

Den andra uppenbarelsen av fredens Ängel skedde vid brunnen på baksidan av Lucia´s hem (Poço do Arneiro), under sommaren 1916
Budskapet som Ängeln förde med sig till barnen denna gång var följande.

”Vad gör ni för något? Be! Ni ska be mycket! Jesus och Maria´s Hjärtan har barmhärtighetens intentioner för er. Offra ständigt böner och uppoffringar till den Högste.”
Lucia frågade då ängeln hur de skulle göra detta.
Ängeln svarade: ”Låt allt ni gör bli till ett offer och bär fram det till Gud som en akt av gottgörelse för de synder som förolämpar och sårar Honom och som vädjan om syndarnas omvändelse.
Om ni gör detta kommer ni att få fred i ert land. Jag är Portugals Skyddsängel. Framför allt ska ni acceptera och uthärda med undergivenhet alla de lidanden som Herren sänder er.”

Denna uppenbarelsen förnyade samma djupgående effekt som den första hade haft på dem.

Fátima in sister lucia’s own words p.171