Den tredje uppenbarelsen

Den tredje uppenbarelsen av fredens Ängel skedde åter igen vid Loca do Cabeço, Pregueira i Valinhos under hösten 1916
Budskapet och bönen som Ängeln förde med denna gång till barnen var följande.

När barnen såg Ängeln föll dom genast ner på knä och bad bön dom fick av Ängeln vid den första uppenbarelsen dom bad den flera gånger.
Efter att ha upprepat bönen flera gånger blev dom medvetna om ett underligt ljus som lyste över dem.
De såg ängeln som höll en kalk i vänstra handen och över kalken fanns en hostia i luften.
Droppar av blod föll ner i kalken. Ängeln lyfte kalken, som med hostian svävade i luften medan ängeln knäböjde och upprepade en ny bön tre gånger:

”Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Hans Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.”

Ängeln reste sig upp, tog kalken och hostian i sin hand, gav hostian till Lucia och innehållet i kalken till Jacinta och Francisco medan han sa:
”Ät och drick Jesu Kristi Kropp och Blod som är så skändat av otacksamma människor. Gottgör för deras brott och trösta er Gud.”
Ängeln böjde sig ner till marken igen och upprepade bönen tre gånger för att sedan försvinna.
Barnen var helt överväldigade och upprepade bönerna de fått lära sig medan de bad exakt så som ängeln gjorde knäböjande och med huvudet mot marken.

Fátima in sister lucia’s own words p.171