Fátimabudskapet

”Den som tror att Fatimas profetiska mission är avslutad
bedrar sig själv.”
Påven Benedikt XVI:s uttalande om Fatimas Tredje Hemlighet
inför 500 000 åhörare den 13 maj 2010 i Fatima.
Jämte Marias uppenbarelser i Lourdes
är uppenbarelserna i Fatima de
som mest har präglat Mariafromheten i modern tid.

Den 13 maj 1917
Det var då barnen, Lucia dos Santos (1908-2005),
den Heliga Jacinta Marto (1910-1920, 20 febr.) och Helige Francisco Marto (1908-1919, 20 febr.)
i Cova da Iria i Portugal för första gången se Jungfru Maria.

Vid den tredje uppenbarelsen den 13 juli förutsade Maria det andra världskriget:
Om människor inte omvänder sig och gör bot och bättring ska –
”krig, hungersnöd, förföljelse av Kyrkan och påvarna” bli följden.
Vid varje tillfälle som Maria visade sig uppmanade hon barnen att be Rosenkransen.
Inte bara för sig själva utan också som botgöring för andra och för fred i världen.
Vid den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 avslöjade hon sitt namn:
Vår Fru av Rosenkransen.
I sin högra hand höll hon en lysande rosenkrans.

Barnen fick under uppenbarelserna av Ängeln och Guds Moder lära
sig böner varav en numera alltid ingår i Rosenkransbönen
(Jesus,förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld, led alla själar till Himmelen,
särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest).
Maria lovade att om man uppfyllde hennes önskan att be och göra bot för världens synder,
så ska till slut hennes ”Obefläckade Hjärta triumfera” dvs.
Guds Moder ska utverka fred åt världen och i människors hjärtan.


Salige Francisco Marto (i mitten) och hans Saliga syster Jacinta Marto till höger på bilden.
Samt deras kusin Lucia dos Santos till vänster på bilden

Källa: Ave Maria Publikationer.