Fatimas Andra Hemlighet

Nedtecknad den 31 aug. 1941.
På uppdrag av Biskopen av Leiria-Fatima
Jag ska nu tala om Hemligheten och besvara den första frågan,
(angående Fatimas budskap).
Vad är Hemligheten?

Jag tycker mig kunna avslöja den, eftersom Himmelen har gett mig tillåtelse till detta.
Guds representanter på jorden (Syster Lucias biktfader och biskopen av Leiria-Fatima) har även gett mig tillåtelse till detta genom flera brev.
Ett av dessa brev tror jag är bevarat hos Ers Excellens, och det är brevet från Pater Josef Bernardo Goncalves, i vilket han befaller mig att skriva till den Helige Fadern.
En av de punkter som han tar upp är just den att uppenbara Hemligheten.
Något har jag redan avslöjat, men i korta ordalag, men då jag inte ville göra brevet alltför långt och invecklat, beskrev jag endast det viktigaste och överlät åt Gud ett mer gynnsamt tillfälle.

Jag har redan beskrivit i min andra skriftliga redogörelse det tvivel som plågade mig mellan den 13 juni – 13 juli (1917), men som helt försvann genom denna uppenbarelse.
Hemligheten består av tre skilda delar.
Den Andra Delen av Hemligheten är visionen av helvetet.
Madonnan lät oss se ett hav av eld, som tycktes vara under jorden.
De onda andarna och själarna brann som om de vore genomskinliga och svarta eller bronsfärgad ved i mänsklig form som flöt omkring i elden.
Ur de brinnande andarna och själarna kom eldsflammor och rök.
Andarna och själarna föll åt alla håll som gnistor i stora eldar, utan tyngd och balans, med rop och skrik av smärta och desperation som förskräckte oss och gjorde oss darrande av rädsla.
De onda andarna kunde man känna igen genom sina fruktansvärda skepnader i form av okända hemska djur som var genomskinliga och svarta.
Denna vision varade ett moment. Och tack vare vår goda Himmelska Moder, som före visionen hade förekommit vår skräck genom löftet att ta oss till Himmelen (i Första Delen av Hemligheten).
Om hon inte hade gjort detta tror jag att vi hade dött av skräck och rädsla.
Sedan såg vi upp till Madonnan, som sa till oss med godhet och sorg:
’Ni har nu sett helvetet till vilket de arma syndarna faller ner. För att rädda dem vill Gud upprätta i världen devotionen till mitt Obefläckade Hjärta.
Om man gör det som jag säger er, kommer många själar att bli räddade och de ska få frid.
Kriget (Första Världskriget) ska snart ta slut; men om människorna inte upphör med att förolämpa Gud, kommer ett nytt krig som blir ännu värre att börja under Pius XI´ s Pontifikat (=Andra Världskriget!).

När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus, ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern.
För att förhindra detta har jag kommit för att be om Vigningen av Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunionen den första lördagen i månaden.
Om man tar emot min begäran och uppfyller den, kommer Ryssland att omvändas och man kommer att åtnjuta fred; om inte, kommer detta land att sprida sin irrlära i världen, börja krig och förfölja Kyrkan.
De goda kommer att dö martyrdöden, den Helige Fadern kommer att lida mycket och flera nationer kommer att förstöras.
Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.
Den Helige Fadern ska viga Ryssland åt mig och det ska omvändas,
och världen ska få en tid av frid.’