Fatimas Första Hemlighet

Den Första Delen av Fatimas Hemlighet uppenbarades på den Helige Antonius´ av Padova Fest (13 juni 1917).
Precis som vid den första uppenbarelsen den 13 maj såg de tre barnen Madonnan ovanför samma träd:
Se andra uppenbarelsen, onsdagen den 13 juni 1917