Fátimas Tre Hemligheter

Guds Moders uppenbarelser i Fatima år 1917 är utan tvekan en av de största gudomliga impulserna för ett förnyat liv i Anden som ägt rum i modern tid.
Här följer en översättning av den s.k. Hemligheten.
Vilket barnen Lucia, den Heliga Jacinta och den Helige Francisco fick ta emot från Guds Moder,
Vilket är ett budskap till oss alla.

De två första delarna av Fatimas Hemlighet har sedan uppenbarelserna varit offentliga medan den s.k. Tredje Hemligheten inte offentliggjordes förrän under Jubelåret 2000 på Påven Johannes Paulus II´ s order.
Syster Lucia fick uppdrag av Biskopen av Leiria-Fatima att skriva ner det som skedde och sades under uppenbarelserna i Cova di Iria i Fatima.
Manuskriptet överlämnades till Troskongregationens hemliga arkiv av biskopen den 4 april 1957 för att bättre bevaras och hållas hemlig tills Kyrkans högsta auktoritet bestämde annorlunda.
Den Salige Johannes XXIII läste innehållet den 17 aug. 1959 men bestämde att hålla det hemligt. Paulus VI läste budskapet den 27 mars 1965 men beslöt även han att inte publicera innehållet i den Tredje Hemligheten.

Endast efter attentatet den 13 maj 1981 beslöt Salige Johannes Paulus II att låta hämta kuvertet med Syster Lucias berättelse om de visioner hon och hennes två kusiner hade fått.
Den 19 april 2000 sände påven ett brev till Syster Maria Lucia av Jesus och det Obefläckade Hjärtat i Karmelitklostret i Coimbra, Portugal i vilket den Helige Fadern bad henne att kommentera den Tredje Hemligheten för Påvens sändebud, Mons. Tarcisio Bertone, Troskongregationens förste sekreterare.
I detta möte visade sekreteraren Syster Lucias brev från Troskongregationens hemliga arkiv och frågade henne om hon kunde identifiera dokumentet som hennes.
Enligt Mons. Bertone bejakade Syster Lucia att det var hennes papper och skrift, samt att hon var överens med den tolkning som Troskongregationen gav åt Fatimas Hemlighet (denna finns utgiven på många språk – även på Internet – av Kardinal Ratzinger).
Denna tolkning består i att förstå att det handlar om en profetisk vision, liknande den heliga historien i Bibeln.

Syster Lucia lär ha delat Troskongregationens övertygelse om att det handlar framför allt om den ateistiska kommunismens kamp mot Kyrkan och de kristna och beskriver ”martyrernas århundrade framför alla andra” (Johannes Paulus II´ s ord) som 1900-talet har varit.
Den 13 maj Jubelåret 2000, vid Saligförklaringen av Jacinta och Francisco i Fatima, läste Statssekreteraren Kardinal Angelo Sodano upp den Helige Faderns beslut att äntligen offentliggöra den sista och tredje Hemligheten.
Den 11 maj 2010 förvånade Påven Benedikt XVI pressen och hela den katolska världen under sitt besök i Fatima med att säga att Fatimas Tredje Hemlighet berättar om att ”anfallen mot påven och Kyrkan inte endast kommer utifrån Kyrkan, utan att lidandet orsakas av medlemmar inne i Kyrkan, från den synd som finns i Kyrkan…
Vi ser detta idag på ett fruktansvärt sätt: den största förföljelsen mot Kyrkan kommer inte från yttre fiender, utan den börjar från synden i Kyrkan.”

Läs gärna och ofta detta budskap från vår Himmelska Moder.
Låt det bli till utgångspunkt för meditationen…
Vid någon gemensam mariaandakt, exempelvis den 13 maj, kan man forma andakten kring dessa läsningar, tillsammans med gottgörelselitanior och någon vigningsbön.

Källa: Ave Maria Publikationer.