Fatimas Tredje Hemlighet

Nedtecknad i Tuy den 3 januari 1944
Den Tredje Hemligheten uppenbarades den 13 juli 1917,
i Cova di Iria, Fatima.
Jag skriver av lydnad till Dig min Gud,
som ålägger mig detta genom Hans Excellens Biskopen av Leiria,
och genom Din och min Allraheligaste Moder.

Efter de två Hemligheter, som jag redan har berättat om, såg vi vid Vår Frus vänstra sida,
lite högre än var hon befann sig, en Ängel med ett eldssvärd i vänstra handen.
Svärdet utstrålade flammor som såg ut att antända världen.
Dessa eldsflammor släcktes dock vid kontakten med den strålglans som utgick från Vår Frus högra hand, som hon höll emot honom:
Ängeln pekade mot jorden med sin högra hand och sa med hög röst: ’Bot, Bot, Bot!’ Och vi såg i ett oändligt ljus som är Gud:
något som liknar det som när man ser personer i en spegel som passerar framför den, en biskop klädd i vitt och vi kände på oss att det troligen var den Helige Fadern.

Vi såg även andra biskopar, präster och ordensfolk som gick uppför ett brant berg.
På toppen av berget stod ett stort Kors av grova bjälkar som såg ut som om det var av grovt socker. Den Helige Fadern, innan han kom fram till, passerade vacklande igenom en stor stad, till hälften ruiner och till hälften bara reducerat till grus.
Nedtyngd av sorg och smärta, bad han för de dödas själar, vars kroppar han såg under sin vandring. När han väl hade kommit upp på toppen av berget, knäböjde han vid det stora Korsets fot och blev dödad av en grupp soldater som sköt mot honom flera skott med gevär och med pilar.

På samma sätt dog också den ene efter den andre av biskoparna, prästerna, ordensfolket och många andra lekmän, kvinnor och män från olika klasser och samhällspositioner.
Under Korsarmarna fanns två Änglar med vardera en kristallkanna i handen.
I dessa kannor samlade de upp martyrernas blod och med detta blod vattnade de själar som närmade sig Gud.”