Femte uppenbarelsen

Torsdagen den 13 september 1917
– Rosenkransen –
Mellan tjugofem till trettio tusen personer hade samlats i Cova da Iria denna dag. Guds Moder uppenbarade sig och upprepade uppmaningen att dagligen be Rosenkransen och talade om att en uppenbarelse skulle äga rum även i oktober på följande sätt:

”Vår Herre ska komma tillsammans med Smärtornas Moder och Vår Fru av Karmel.
Helige Josef ska visa sig med Jesusbarnet för att välsigna världen. Gud är nöjd med era offer.
Han vill inte att ni sover med repet om er midja utan bara att ni bär det under dagtid.”
Lucia började då tilltala Guds Moder:
”Jag blev ombedd att framföra många böner, att Ni skulle bota några sjuka, att Ni låter en dövstum tala…”
”Ja, jag kommer att bota vissa, men inte andra. I oktober ska jag utföra ett mirakel som kommer få alla att tro.”
Guds Moder försvann upp mot öster och många personer såg ett stort ljus i den riktningen medan hon steg upp mot Himmelen.