Församlingshjälp i pandemitider

Många församlingar erbjuder isolerade medlemmar hjälp att handla mat,
hämta ut mediciner och annan nödhjälp
.

Denna omtanke om våra äldre och sjuka är mycket uppskattad.

Nedan finns exempel på organiserade insatser från katolska församlingar.
Finns det ytterligare församlingar som arbetar på liknande sätt?
Skicka oss gärna information på info@katolskakyrkan.se så gör vi listan ännu längre.
När vi delar med oss av goda initiativ inspirerar vi ännu fler att bidra!

Vi lämnar ingen ensam under coronaepidemin.

Angered – S:t Paulus av korsets församling
Församlingen hjälper till med inköp av livsmedel och/eller mediciner. För kontakt ring på tel 031-33 01 000.

Borås – S:t Sigfrids församling
Prästerna i församlingen ringer runt till de äldre och frågar vad de behöver. Man har också löpande kontakt med sjuka och äldre. Några personer får regelbunden hjälp med att handla.
Vill man komma i kontakt är man välkommen att ringa pastorsexpeditionen på tel: 033-12 56 97 eller församlingens präster.

Borlänge och Falun – S:ta Katarina församling i Falun
Församlingens stödgrupp för pensionärer håller kontakten med de äldre. Frivilliggrupp uträttar ärenden åt behövande.
Kontakta Lisa Johansson på tel: 076-867 79 22

Gävle – S:t Pauli församling
Församlingen ställer upp för isolerade församlingsmedlemmar genom telefonkontakt för samtal, hjälp att handla och hämta ut mediciner.
Man vänder sig till Evline Karam på tel: 073-626 75 91 eller till kyrkoherden på tel: 073-658 37 66.

Göteborg – S:ta Maria Magdalenas församling
Frivilliggrupp uträttar ärenden åt behövande. Kontakta samordnare Berit Keszei på tel 0708- 55 53 15.

Halmstad – S:ta Maria församling, Halmstad/Oskarström/Varberg
Församlingen erbjuder sina medlemmar hjälp med att handla mat, medicin mm. Man känner de äldre som behöver hjälp och kontaktar dem och andra behövande via telefonsamtal.

Kristianstad – S:t Andreas församling
Kyrkoherden och några frivilliga i församlingen erbjuder hjälp till ensamma medlemmar som tillhör riskgrupperna och som saknar nära anhöriga eller vänner som skulle kunna hjälpa dem med olika ärenden.
Vid behov av hjälp kontakta:

Ann (Kristianstad)tel: 0708-60 95 33
Beata (Kristianstad, även polsktalande) tel: 0708-97 80 98
Kyrkoherden pater Wiesław tel: 0707-35 84 47
Församlingen efterfrågar fler frivilliga som kan ställa upp.

Jönköping – S:t Franciskus församling
Beredskap finns att gå in och hjälpa till i nödfall orsakade av jobbförlust eller sjukdom.

Lund – S:t Thomas av Aquinos församling
I församlingen finns betrodda personer som hjälper äldre, ensamma och utsatta med inköp av mat och uthämtning av mediciner. Själabodens restaurang för äldre är stängd tillsvidare men köket tillagar matlådor för avhämtning. Frivilliga levererar även matlådor hem till de äldre.
Personer i behov av hjälp kan höra av sig till kyrkoherden på tel: 070-281 40 20 eller johan.linden@fraterop.se

Luleå – Sankt Josef Arbetarens församling
Församlingen erbjuder hjälp och stöd i coronatider. Ingår man själv i riskgruppen eller vet någon annan som kan behöva hjälp med att handla eller med något annat är man välkommen att kontakta volontärer i församlingen. Antingen direkt eller via församlingens telefon och e-post.
Lahib Yousif 073-671 7051, Elias Yousif 073-700 0401, Johnny Asber 072-936 7273, Blessi M. Pettersson 070-361 04 27

Malmö – S:ta Maria i Rosengård församling
Personer i församlingen erbjuder hjälp med att handla mat eller hämta ut mediciner.
Kontakta kyrkoherden på tel: 070-749 56 05 eller på marek.dziedzic@katolskakyrkan.se

Norrköping – S:ta Birgitta församling
Hjälp erbjuds med att, till exempel, handla, hämta ut mediciner på apoteket eller prata.
Kontakta fader Samji på tel: 073- 828 13 16 eller 011-12 52 79.

Stockholm:
Domkyrkoförsamlingen, S:t Eriks katolska domkyrka på Södermalm
Koordinator för sociala stöd samordnar hjälpinsatserna.
Maria Riemslag, tel: 070-594 88 98 eller maria_riemslag@hotmail.com

S:ta Eugenia församling, Kungsträdgården
Den som behöver hjälp med inköp eller apoteksbesök kan vända sig till Sara Ingerö på tel: 073-648 15 85 eller mejla till corona@gemenskap.se
De som kan tänka sig att hjälpa till får gärna höra av sig till Sara.

Sundsvall – S:t Olofs församling
Välkommen att kontakta Sankt Josefsystrarna:
Adress: Riddargatan 13 A, 856 45 Sundsvall
Telefon: 060-15 53 44
Mobil: 070-58 66 301
E-post: lila.bork@hotmail.com

Umeå – Kristi Moders församling
Samtliga äldre och isolerade som är aktiva katoliker i Västerbotten har kontakt med andra församlingsmedlemmar.
Om någon behöver hjälp är man välkommen att kontakta
kyrkoherde Pär-Anders Feltenheim på tel: 073-424 60 16 eller par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se
dekanen Per Idergard, stationerad i Skellefteå, på umea@katolskakyrkan.se, så förmedlar de kontakt till lämpliga volontärer.