Påvens böneintentioner 2018

 

Daglig bön:
Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

JANUARI
Evangelisationen: att de kristna och andra religiösa minoriteter i Asien får praktisera sin tro i full frihet.

The Pope video January

FEBRUARI
Universell: att de som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

The Pope video February

MARS
Evangelisationen: att kyrkan inser vikten av en omdömesgill andlig utveckling, både på personlig och samhällelig nivå.

The Pope video March

APRIL
Universell: att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning, och finner nya öppningar inom ekonomin.

The Pope video April

MAJ
Evangelisationen: att lekmännen troget följer sin kallelse genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.

The Pope video May

JUNI
Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.

The Pope video June

JULI
Evangelisationen: att präster som erfar trötthet och ensamhet i sitt pastorala arbete, ska finna tröst och förtrolighet med Herren och i vänskapen med sina medbröder.

The Pope video July

AUGUSTI
Universell: att långsiktiga ekonomiska och politiska beslut värnar familjen som en av mänsklighetens skatter.

The Pope video August

SEPTEMBER
Evangelisationen: att de unga i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina hemländer.

The Pope video September

OKTOBER
Universell: att kvinnor och män vigda till tjänst i kyrkan förnyar sin kallelse, att vara nära de fattiga, marginaliserade och de som inte kan göra sin röst hörd.

The Pope video October

NOVEMBER
Evangelisationen: att kärlek och dialog som medel alltid segrar över väpnade konflikter.

The Pope video November

DECEMBER
Universell: att de som är engagerade i att förmedla tron, i dialog med människor, finner ett språk som talar till dagens olika kulturer.

The Pope video December

ÅTERSTÅENDE TID TILL VÅR PILGRIMSRESA TILL FÁTIMA

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)