Påvens böneintentioner 2019

 

Daglig bön:
Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

JANUARI
Evangelisationen: att ungdomar särskilt i Latinamerika följer Marias exempel och svarar på Herrens kallelse, genom att sprida glädjens budskap till världen.

The Pope video January

FEBRUARI
Universell: att vi med generositet bemöter offer för människohandel, tvångsprostitution och våld.

The Pope video February

MARS
Evangelisationen: att kristna samfund, särskilt de förföljda, känner Kristi närhet och får sina rättigheter respekterade.

The Pope video March

APRIL
Universell: för läkare och hjälparbetare som i krigsdrabbade områden riskerar sina egna liv för att rädda andras.

The Pope video April

MAJ
Evangelisationen: att kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, kan sprida enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela kontinenten.

The Pope video May

JUNI
Evangelisationen: att präster engagerar sig i solidaritet med de allra fattigaste, genom att leva anspråkslöst och ödmjukt.

The Pope video June

JULI
Universell: att de som skipar rättvisa gör det med integritet, så att orättvisan i världen inte får sista ordet.

The Pope video July

AUGUSTI
Evangelisationen: att familjer alltmer blir en grund för det sant mänskliga, genom att leva i bön och kärlek.

The Pope video August

SEPTEMBER
Universell: att politiker, forskare och ekonomer samarbetar för att skydda världshaven.

The Pope video September

OKTOBER
Evangelisationen: att den Helige Andes kraft väcker nytt liv i kyrkan och förnyar hennes sändningsuppdrag.

The Pope video October

NOVEMBER
Universell: att det kan uppstå en anda av dialog och försoning bland olika religiösa grupper som lever i Mellanöstern.

The Pope video November

DECEMBER
Universell: att varje land prioriterar de ungas framtid, särskilt för de som har det svårt.

The Pope video December