Påvens böneintentioner 2020

 

Daglig bön:
Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

JANUARI
Evangelisationen: att kristna och troende från andra religioner, och alla människor av god vilja, verkar för fred och rättvisa i världen.

FEBRUARI
Universell: att ropet på hjälp från alla offer för människohandel, hörs och uppmärksammas.

MARS
Evangelisationen: att Kyrkan i Kina växer i enhet och förblir trogen Evangeliet.

APRIL
Universell: att de som har fastnat i missbruk, får hjälp och stöd.

MAJ
Evangelisationen: att diakoner som troget tjänar Ordet och de fattiga, blir ett stärkande tecken för hela Kyrkan.

JUNI
Evangelisationen: att alla som har det svårt, kan finna sin väg i livet, genom att låta sig beröras av Jesu Hjärta.

JULI
Universell: att dagens familjer, bemöts och vägleds med kärlek och respekt.

AUGUSTI
Universell: för alla som arbetar och lever av havet – sjömän, fiskare och deras familjer.

SEPTEMBER
Universell: att jordens resurser inte plundras, utan fördelas på ett rättvist och respektfullt sätt.

OKTOBER
Evangelisationen: att med dopets kraft, lekmän och speciellt kvinnor, får ett större inflytande inom Kyrkans olika ansvarsområden.

NOVEMBER
Universell: att utvecklingen av robotar och artificiell intelligens alltid tjänar mänsklighetens bästa.

DECEMBER
Evangelisationen: att vår personliga relation till Jesus Kristus, får näring av Guds ord och ett liv i bön.