Pilgrims statyn av Vår Fru av Fatima

Statyn gjordes enligt anvisningar från syster Lucia,
och den första pilgrims statyn av Vår Fru av Fátima var en gåva av biskopen av Leiria,
och blev högtidligt krönt av ärkebiskopen av Évora 13 maj 1947.
Från den dagen har statyn rest över hela världen flera gånger,
och där Vår Fru förde med sig ett budskap om fred och kärlek.

Upprinnelsen för denna resa för oss tillbaka till 1945 kort efter andra världskriget slut.
Då en Kyrkoherde från Berlin föreslog att statyn av Vår Fru av Fátima skulle resa,
till alla huvudstäder och episkopala (Högkyrkliga) städer i Europa ut med gränsen till Ryssland.

Upprinnelsen för denna resa för oss tillbaka till 1945 kort efter andra världskriget slut.
Då en Kyrkoherde från Berlin föreslog att statyn av Vår Fru av Fátima skulle resa till alla huvudstäder och episkopala (Högkyrkliga) städer i Europa ut med gränsen till Ryssland.

En företrädare för Luxemburg tog upp idén i april 1946 i det internationella rådet för unga Katolska kvinnor och efterföljande år på dagen för kröningen av Vår Fru av Fátima började resan.
Efter mer än ett havlt sekel resande där Vår Fru av Fátima då hade besökt 64 länder i flera världsdelar, några av dem mer än en gång.

Där efter beslutas det i Fátimas helgedoms prästråd att statyn av Vår Fru av Fátima inte skall lämna Helgedomen om det inte föreligger extraordinära omständigheter.
I maj 2000 blir statyn placerad i utställningen ”Fatima´s ljus och fred” på helgedomen och där Vår Fru av Fátima vördas av vad flera tusentals besökare.
Efter tre år den 8 December 2003 vid den obefläckade avlelsen högtid flyttas Vår Fru av Fátima statyn till basilikan Vår Fru av Rosenkransen inom helgedomen och blir placerad på ett podie bredvid huvudaltaret.

Statyn lämnade helgedomen igen den 12 maj 2004 för att besöka alla kontemplativa religiösa ordnar (Samfund) i Portugal fram till den 2 februari 2015 och i andra hand till alla de portugisiska stiften från 13 Maj 2015 till 13 maj 2016.
Syftet med dessa besök var att engagera de kontemplativa slutna samfunden och de portugisiska stiftet i firandet av hundraårsjubileet av uppenbarelser av Fátima.

Under tiden för att möta de många förfrågningar från hela världen som ville få besök av Vår Fru av Fátima tillverkades det total 13st kopior av Vår Fru av Fátima för att kunna ge alla en möjlighet att få vörda Vår Fru av Fátima i sitt land.

Från alla håll når oss extraordinära rapporter och berättelser om närvaron av Vår Fru av Fátima om folkmassor som välkomnar Vår Fru och genom aldrig tidigare skådat deltagande i olika fester till hyllning av Vår Fru av Fátima.
I Vår Fru av Fátimas närvaro kommer berättelser om ett stort antal botgörare som närmat sig försoningens sakrament.
Berättelser om tillströmning av alla typer av människor, barn, ungdomar, vuxna och äldre från olika sociala samhällsskikt och även från flera olika religiösa samfund och trosriktningar.
Avslutningsvis kommer rapporter och berättelser om att Vår Fru av Fátimas närvaro genererat betydande pastorala frukter och frambringande av riklig nåd.