Rosenkransen

Rosenkransen är en gammal böneform som uppstod på medeltiden. Den innehåller i sig två slags böner, den muntliga och den meditativa. Med hjälp av rosenkransen fördjupar vi oss i de viktigaste händelserna i Jesu liv. Det är därför denna böneform är så effektiv och alltid ger så goda frukter. Det är en mycket kristocentrisk bön, där Kristus och hans liv står i centrum och vi ber och mediterar tillsammans med hans moder, Jungfru Maria. Rosenkransbönen innehåller fyra delar, var och en uppdelad i fem dekader (mysterier).

Hur ber man Jungfru Marias rosenkrans?
Man börjar med att ta rosenkransens krucifix, kyssa det, göra korstecknet med det och inleda med den apostoliska trosbekännelsen.

Sedan ber man Fader vår,
Var hälsad, Maria (tre gånger),
Ära vare Fadern.
Därefter inleds varje dekad med ett mysterium som man mediterar över i den muntliga bönen. Varje dekad består av ett Fader vår, tio Var hälsad, Maria och ett Ära vare Fadern.

Rosenkransens mysterier

De glädjerika mysterierna (man ber dem måndagar och lördagar)
1. Herrens bebådelse
2. Marie besök hos Elisabet
3. Jesu födelse
4. Jesu frambärande i templet
5. Jesu återfinnande i templet

Ljusets mysterier (man ber dem på torsdagar)
1. Jesu dop i Jordanfloden
2. Bröllopet i Kana
3. Jesu förkunnelse av Guds rike
4. Kristi förklaring på berget Tabor
5. Instiftelsen av eukaristin

De smärtorika mysterierna (man ber dem på tisdagar och fredagar)
1. Jesu dödsångest i Getsemane
2. Jesus blir dömd och torterad
3. Jesus blir krönt med törnen
4. Jesus bär korset
5. Jesus dör på korset

De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)
1. Jesu uppståndelse från de döda
2. Jesu himmelsfärd
3. Den Helige Ande utgjuts över apostlarna, förenade med Maria i bön
4. Marie upptagning i himmelen med kropp och själ
5. Marie kröning i himmelen

Vid varje mysterium börjar man på den ensamma kulan med ett Fader vår. På de tio kulorna ber man Var hälsad, Maria-bönen. Varje dekad avslutar man med Ära vare Fadern. Efter varje dekad ber man enligt Guds Moders begäran i Fatima: ”O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.
Efter att ha bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina eller en annan lämplig bön till Jungfru Maria.

Böner

Trosbekännelsen
Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Fader vår,
som är i himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen.

Var hälsad, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
såsom det var av begynnelsen,
nu är och skall vara,
från evighet till evighet.
Amen.

Salve Regina
Salve Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Har du ingen rosenkrans? Köp en handgjord av mig. Klicka här!