Tredje uppenbarelsen

Fredagen den 13 juli 1917
– Helvetet existerar –
Vid detta tillfälle hade omkring tre till fyra tusen personer samlats kring barnen.
Lucia frågade då återigen vad damen önskade.
”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad,
att ni fortsätter be Rosenkransen varje dag till Vår Fru av Rosenkransens ära,
för att få fred i världen och ett slut på kriget,
för endast hon kan hjälpa er.”

”Kan Ni tala om för oss vem Ni är och att göra ett underverk så att alla kan tro på att Ni uppenbarar Er för oss?” Frågade Lucia.
”Fortsätt att komma hit varje månad.
I oktober ska jag tala om för er vem jag är och vad jag vill och då ska jag utföra ett underverk så att alla ska se det och tro.”
Lucia hade blivit ombedd att be för några sjuka personer.
Guds Moder svarade vänligt att hon skulle bota några, men andra skulle inte bli botade.
Alla uppmanades att be Rosenkransen som ett villkor för att få nåd.
Det var en sjuk man i Atouguia som bad om att få bli tagen till Himmelen mycket snart. Guds Moder svarade:
”Säg till honom att inte ha brådska.
Jag vet mycket väl när jag ska komma och hämta honom.”
Sedan tillade hon:
”Offra er för syndarna och be många gånger,
särskilt när ni gör ett offer: O Jesus, av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Marie Obefläckade Hjärta.”
Återigen öppnade Guds Moder sina händer och de strålar av ljus som kom fram tycktes genomlysa jorden och barnen såg ett hav av eld.
I elden såg de djävlar och själar som var genomskinliga likt bärnsten, svarta eller bronsfärgade, i mänskliga gestalter.
Dessa flöt omkring i elden och bars av flammorna som de själva var upphov till.
Ur dem kom moln av rök och själarna föll som gnistor åt olika håll som om de var viktlösa.
Deras skrik av smärta och desperation skrämde barnen så att de darrade av rädsla.
Djävlarna kunde urskiljas från deras fruktansvärda och förskräckliga former av okända djur.
De var genomskinliga likt brinnande kol.
Lucia ropade förfärad och kallade Guds Moder vid namn.
Guds Moder svarade:
”Ni har sett helvetet där arma syndare hamnar.
För att rädda dem har Gud velat ge hela världen devotionen till mitt Obefläckade Hjärta.
Om det jag uppmanar er till blir gjort, då kommer många själar att bli räddade och det kommer att bli fred.
Kriget kommer att sluta.
Men om människor inte upphör att förolämpa Gud kommer ett ännu hemskare krig att bryta ut under Pius XI:s pontifikat.
När ni kommer att se ett okänt ljus som upplyser natten,
då ska ni veta att det är ett stort tecken som Gud ger er att Han ska straffa världen för dess brott genom krig,
hungersnöd och förföljelse av Kyrkan och den Helige Fadern.
För att hindra att detta kommer att ske,
kommer jag för att be om att Ryssland ska vigas till mitt Obefläckade Hjärta och att man tar emot Kommunionen som gottgörelse de första lördagarna. Om min vädjan blir hörd kommer Ryssland att omvändas och det ska bli fred.
Om inte, kommer Ryssland att sprida sina villoläror över hela världen och orsaka krig och förföljelse av Kyrkan.
De goda kommer att bli dödade som martyrer, den Helige Fadern kommer att lida mycket och många nationer kommer att försvinna.
Till slut ska mitt Obefläckade Hjärta triumfera.
Den Helige Fadern kommer att viga Ryssland till mig och Ryssland ska omvända sig och en tid av fred ska ges åt världen.
I Portugal ska Trons sanning alltid bevaras.”

Nu uppenbarades den s.k. Fatimas Tredje Hemlighet.

”Avslöja inte för någon annan än för Francisco denna hemlighet.”
Fortsätter Guds Moder efter att ha gett Lucia och Jacinta budskapet som nu kallas för Fatimas Tredje Hemlighet.
Francisco kunde aldrig höra vare sig ängelns eller Guds Moders tal, endast se dem.
Guds Moder fortsatte:
”När ni ber Rosenkransen be då efter varje hemlighet:
O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.”
Efter en stunds tystnad frågade den redan uppskärrade Lucia om det var något mer som Guds Moder önskade av dem.
”Nej, jag ber er inte om något mer idag.”
Guds Moder försvann från barnen på samma sätt som föregående gånger.