Viktiga datum & tider i Fátima

 

Att besöka en religiös högtid i Fátima
är förstås höjdpunkten på resan för många.
Det är ceremonier under hela året och speciella kring
den 13.e varje månad.
De allra viktigaste sker i maj och oktober.

Från november till påsk:
På kvällen den 12:e varje månad, är det en internationell rosenkransbön i det lilla kapellet kl 21:30 följt av, när det inte är fasta, en ljusprocession.

Den 13:e är det en internationell rosenkransbön i det lilla kapellet kl. 10:00, med en procession som följer kl. 10:45.
11:00 – en internationell mässa högtidlighålls vid kyrkan för den heliga treenigheten
12:30 – Mässa i basilikan.

Från påsk till slutet av oktober:
Det är en mässa den 11:e varje månad i basilikan.

Den 12:e kl. 07:30 är det en korsvägsvandring till Valinhos och nattvarden, med mässor i basilikan på portugisiska kl. 07:30, 09:00, 11:00 och 12:30.

Vid lilla kapellet är det mässor på tyska kl. 07:30, engelska kl. 08:30, franska kl. 09:30, spanska kl. 10:30, holländska kl. 11:30, italienska kl. 12:30 och polska kl. 13:30.

16:30 – Det är en mässa där den sjuke deltar, följt av nattvardsprocessionen
18:30 – Pilgrimsfärden öppnas officiellt.
21:30 – Internationell rosenkransbön, som följs av en ljusprocession.
22:00 – Concelebration av nattvarden på utomhusaltaret.

Den 13:e är det en nattlig gudstjänst från midnatt till 07:00 och sedan en nattvardsprocession.

09:00 – Internationell rosenbön i lilla kapellet
10:00 – Slutceremonier hålls, bestående av concelebrationen av nattvarden, välsignandet av de sjuka, helgande och farväl.

Under hela året har lilla kapellet gudstjänster varje dag.

Efter påsk till slutet av oktober:
Det är en italiensk mässa kl. 08:00 måndagar till fredagar, rosenkransböner vid 10:00 på lördagar och söndagar, och kl. 12:00 måndagar till fredagar. Mässan är kl. 12:30 och kl. 14:00 är det en timme för upprättelse.

Engelsk mässa hålls kl. 15:30 måndagar till fredagar, på söndagar är det rosenkransbön kl. 16:00 och på söndagar är det en hälsning till Maria kl. 17:00. Det är en rosenkransbön kl. 18:30.

Mässan högtidlighålls på spanska kl. 19:15 . Kl. 21:30 är det en rosenkransbön och en ljusprocession och på torsdagar vid denna tid är det en procession för den heliga nattvarden.

Från november till påsk:
Det är en rosenkransbön på söndagar och helgdagar kl. 10:00 och en kl. 12:00 från måndagar till söndagar.

Mässa hålls kl. 12:30 (på söndagar, helgdagar och den trettonde hålls den i basilikan).

På lördagar, söndagar och helgdagar kl. 14:00 är det en timme för upprättelse och på söndagar och helgdagar en rosenkransbön kl. 16:00.

På måndagar till fredagar är det rosenkransbön kl. 18:30 och till advent, och varje lördag från december till fastan, hålls den kl. 21:30, följt av en ljusprocession.

Här har du även Fátimas officiella Schema.